Iklan

Selasa, Mei 03, 2011

INSYURANS SOSIAL

Pentingnya Insurans Sosial dalam Kejayaan Bisnes

(dipetik dari blog Pn Ainon Mohd)


Insurans sosial (social insurance) adalah polisi insurans yang sangat penting dalam dunia bisnes dan kerjaya.

Polisi insurans jenis ini tidak ada dijual oleh wakil2 takaful, TETAPI dapat 'dibeli'. Cara membelinya adalah dengan menanam budi di mana-mana kita berada.

Apabila kita memerlukan bantuan, mereka yang pernah menerima budi kita tidak akan membiarkan kita. Inilah yang diistilahkan sebagai insurans sosial.

Dalam dunia bisnes, ada idiom yang berbunyi 'kawan tolong kawan'.

Kawan-kawan kita adalah insurans sosial kita. Mereka adalah sumber bantuan yang lebih mahal harganya daripada pinjaman bank.

Tetapi tidak semua kawan akan membantu bisnes kita, hanya kawan-kawan yang pernah kita tolong sahaja yang akan membalas budi pertolongan kita itu.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...